Księgi wieczyste, Kielce, ul. Chabrowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kielce, ul. Chabrowa 1 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Chabrowa 2 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Chabrowa 5 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Chabrowa 21 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Chabrowa 23 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Chabrowa 25 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Chabrowa 27 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Chabrowa 29 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Chabrowa 29A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Chabrowa 31 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Chabrowa 33 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Chabrowa 37 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Chabrowa 39 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Chabrowa 41 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Chabrowa 43 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Chabrowa 47 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Chabrowa 59 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Chabrowa 63 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Chabrowa 71 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Chabrowa 79 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Chabrowa 83 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Chabrowa 87 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Chabrowa 87B brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Chabrowa 89 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Chabrowa 95 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Chabrowa 101 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.