Księgi wieczyste, Kielce, ul. Charsznicka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kielce, ul. Charsznicka 6 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Charsznicka 6A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Charsznicka 10 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Charsznicka 18 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Charsznicka 27 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Charsznicka 29 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Charsznicka 40 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Charsznicka 44 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Charsznicka 46 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Charsznicka 46B brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Charsznicka 48 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Charsznicka 48A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Charsznicka 50 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Charsznicka 52 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Charsznicka 54 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.