Księgi wieczyste, Kielce, ul. Cmentarna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kielce, ul. Cmentarna 2 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Cmentarna 5A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Cmentarna 5B brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Cmentarna 5E brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Cmentarna 7 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.