Księgi wieczyste, Kielce, ul. Dąbrowszczaków

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kielce, ul. Dąbrowszczaków 2 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Dąbrowszczaków 2A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Dąbrowszczaków 2I 2A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Dąbrowszczaków 4 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Dąbrowszczaków 6 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Dąbrowszczaków 9 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Dąbrowszczaków 9A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Dąbrowszczaków 9B brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Dąbrowszczaków 9C brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Dąbrowszczaków 9D brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Dąbrowszczaków 11 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Dąbrowszczaków 11A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Dąbrowszczaków 11B brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Dąbrowszczaków 11C brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Dąbrowszczaków 11D brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Dąbrowszczaków 12 8 lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Dąbrowszczaków 13 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Dąbrowszczaków 13A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Dąbrowszczaków 13B brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Dąbrowszczaków 13C brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Dąbrowszczaków 13D brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Dąbrowszczaków 14 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Dąbrowszczaków 15 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Dąbrowszczaków 18 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Dąbrowszczaków 22 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Dąbrowszczaków 24 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.