Księgi wieczyste, Kielce, ul. Dzika

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kielce, ul. Dzika 2 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Dzika 3 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Dzika 7 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Dzika 8 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Dzika 11 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Dzika 12 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Dzika 13 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Dzika 14 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Dzika 15A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Dzika 16 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Dzika 17 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Dzika 18 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Dzika 20 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Dzika 22 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Dzika 23 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.