Księgi wieczyste, Kielce, ul. Jarzębinowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kielce, ul. Jarzębinowa 4 29 lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Jarzębinowa 6 8 lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Jarzębinowa 10 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.