Księgi wieczyste, Kielce, ul. Klimeckiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kielce, ul. Klimeckiego 1 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Klimeckiego 2 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Klimeckiego 3 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Klimeckiego 4 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Klimeckiego 6 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Klimeckiego 7 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Klimeckiego 9 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Klimeckiego 10 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Klimeckiego 11 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.