Księgi wieczyste, Kielce, ul. Kocka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kielce, ul. Kocka 1 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Kocka 3 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Kocka 4 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Kocka 6 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Kocka 9 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Kocka 10 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Kocka 11 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Kocka 13 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Kocka 15 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Kocka 17 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Kocka 20 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Kocka 23 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Kocka 24 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Kocka 26 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Kocka 29 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.