Księgi wieczyste, Kielce, ul. Kolonia

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kielce, ul. Kolonia 4 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Kolonia 4A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Kolonia 7 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Kolonia 8 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Kolonia 9 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Kolonia 10 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Kolonia 10A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Kolonia 10B brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Kolonia 11 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Kolonia 11A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Kolonia 12 4 lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Kolonia 13 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Kolonia 14 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Kolonia 15 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Kolonia 16 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Kolonia 17 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Kolonia 20 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Kolonia 21 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Kolonia 22 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Kolonia 23 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Kolonia 25 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Kolonia 27 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Kolonia 29 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Kolonia 30 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Kolonia 33 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Kolonia 41 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Kolonia 42 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Kolonia 43 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Kolonia 46 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Kolonia 49 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.