Księgi wieczyste, Kielce, ul. Kuźników

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kielce, ul. Kuźników 10 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Kuźników 12 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.