Księgi wieczyste, Kielce, ul. Morcinka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kielce, ul. Morcinka 1 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Morcinka 3 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Morcinka 7 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Morcinka 7A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Morcinka 14 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Morcinka 17 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Morcinka 18 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Morcinka 20 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Morcinka 23 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Morcinka 23A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Morcinka 23B brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Morcinka 23C brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Morcinka 23D brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Morcinka 23E brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Morcinka 23F brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Morcinka 23G brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Morcinka 24 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Morcinka 25A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Morcinka 25B brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Morcinka 25C brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Morcinka 25D brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Morcinka 25E brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Morcinka 25F brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Morcinka 25G brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Morcinka 25H brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Morcinka 27A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Morcinka 27B brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Morcinka 27D brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Morcinka 27H brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Morcinka 45A 2 lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Morcinka 45B 2 lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Morcinka 45C 2 lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Morcinka 45D 2 lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Morcinka 45E 2 lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Morcinka 45F 2 lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Morcinka 45G 2 lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Morcinka 45H 2 lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Morcinka 45J 2 lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Morcinka 45K 2 lokali KI1L/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.