Księgi wieczyste, Kielce, ul. Na Stole

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kielce, ul. Na Stole 7 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Na Stole 10 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Na Stole 11 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Na Stole 14 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Na Stole 18 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Na Stole 22 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Na Stole 24 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Na Stole 25 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Na Stole 25A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Na Stole 27 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Na Stole 28 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Na Stole 30 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Na Stole 33 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Na Stole 34 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Na Stole 35 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Na Stole 38 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Na Stole 40 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Na Stole 42 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Na Stole 43B brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Na Stole 44 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Na Stole 46 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Na Stole 51 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Na Stole 52 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Na Stole 54 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Na Stole 56 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Na Stole 58 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Na Stole 60 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.