Księgi wieczyste, Kielce, ul. Napękowska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kielce, ul. Napękowska 3 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Napękowska 8 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Napękowska 9 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Napękowska 10 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Napękowska 10A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Napękowska 10B brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Napękowska 26 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Napękowska 28 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Napękowska 32 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Napękowska 115F brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.