Księgi wieczyste, Kielce, ul. Norwida

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kielce, ul. Norwida 1 51 lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Norwida 2 24 lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Norwida 3 27 lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Norwida 4 43 lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Norwida 5 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Norwida 6 32 lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Norwida 6. brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.