Księgi wieczyste, Kielce, ul. Pocieszka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kielce, ul. Pocieszka 3 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Pocieszka 5 38 lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Pocieszka 10 51 lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Pocieszka 11 3 lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Pocieszka 12 57 lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Pocieszka 14 30 lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Pocieszka 15 24 lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Pocieszka 17 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Pocieszka 20 37 lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Pocieszka 21 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.