Księgi wieczyste, Kielce, ul. Puscha

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kielce, ul. Puscha 3 20 lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Puscha 7 38 lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Puscha 11 34 lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Puscha 13 14 lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Puscha 15 15 lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Puscha 17 11 lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Puscha 19 15 lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Puscha 21 24 lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Puscha 23 23 lokali KI1L/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.