Księgi wieczyste, Kielce, ul. Puscha

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kielce, ul. Puscha 3 20 lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Puscha 7 38 lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Puscha 11 34 lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Puscha 13 14 lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Puscha 15 15 lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Puscha 17 11 lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Puscha 19 15 lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Puscha 21 24 lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Puscha 23 23 lokali KI1L/xxxxxxxx/9


Zaindeksowano 18656149 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 30940804 działek, 1612522 budynków, 6069145 lokali.