Księgi wieczyste, Kielce, ul. Radostowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kielce, ul. Radostowa 4 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Radostowa 5 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Radostowa 6 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Radostowa 7 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Radostowa 8 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Radostowa 9 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Radostowa 10 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Radostowa 11 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Radostowa 12 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Radostowa 13 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Radostowa 14 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Radostowa 15 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Radostowa 16 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Radostowa 16A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Radostowa 16B brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Radostowa 16C brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Radostowa 16D brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Radostowa 17 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Radostowa 18 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Radostowa 18A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Radostowa 18B brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Radostowa 18C brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Radostowa 18D brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Radostowa 19 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Radostowa 20 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Radostowa 20A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Radostowa 20B brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Radostowa 20C brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Radostowa 20D brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Radostowa 21 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Radostowa 22 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Radostowa 23 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Radostowa 24 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Radostowa 25 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Radostowa 26 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Radostowa 27 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Radostowa 28 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Radostowa 29 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Radostowa 31 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Radostowa 33 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Radostowa 35 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Radostowa 37 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Radostowa 39 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.