Księgi wieczyste, Kielce, ul. Sokola

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kielce, ul. Sokola 3 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Sokola 7 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Sokola 13 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Sokola 15 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.