Księgi wieczyste, Kielce, ul. Szczecińska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kielce, ul. Szczecińska 1 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Szczecińska 3 45 lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Szczecińska 4 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Szczecińska 8 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Szczecińska 10 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Szczecińska 11 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Szczecińska 11A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Szczecińska 13 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Szczecińska 14 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Szczecińska 16 2 lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Szczecińska 17 38 lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Szczecińska 25 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Szczecińska 25A 24 lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Szczecińska 26 2 lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Szczecińska 32 3 lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Szczecińska 34 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.