Księgi wieczyste, Kielce, ul. Warkocz

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kielce, ul. Warkocz 1 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Warkocz 3-5 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Warkocz 4 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Warkocz 6 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Warkocz 10 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Warkocz 11 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Warkocz 12 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Warkocz 14 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Warkocz 17 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.