Księgi wieczyste, Kielce, ul. Winnicka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kielce, ul. Winnicka 4 32 lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Winnicka 4I 6 6 lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Winnicka 6 33 lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Winnicka 13 2 lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Winnicka 15 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Winnicka 19 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Winnicka 20 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Winnicka 22 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Winnicka 23 4 lokali KI1L/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.