Księgi wieczyste, Kielce, ul. Wróblewskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kielce, ul. Wróblewskiego 2 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Wróblewskiego 3 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Wróblewskiego 3-5 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Wróblewskiego 4 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Wróblewskiego 5 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Wróblewskiego 7 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Wróblewskiego 29 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.