Księgi wieczyste, Kielce, ul. Zakopiańska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kielce, ul. Zakopiańska 3 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Zakopiańska 5 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Zakopiańska 9 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Zakopiańska 11 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Zakopiańska 13 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Zakopiańska 15 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Zakopiańska 17 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Zakopiańska 19 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Zakopiańska 21 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Zakopiańska 23 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.