Księgi wieczyste, Kielce, ul. Zamkowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kielce, ul. Zamkowa 1 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Zamkowa 1A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Zamkowa 2 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Zamkowa 3 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Zamkowa 4 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Zamkowa 7 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.