Księgi wieczyste, Kielce, ul. Zbożowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kielce, ul. Zbożowa 1 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Zbożowa 4 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Zbożowa 9 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Zbożowa 9C brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Zbożowa 11 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Zbożowa 11A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Zbożowa 21 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Zbożowa 21A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.