Księgi wieczyste, Kielce, ul. Zielna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kielce, ul. Zielna 5 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Zielna 8 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Zielna 14 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Zielna 16 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Zielna 21 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.