Księgi wieczyste, Lidzbark, ul. Dworcowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Lidzbark, ul. Dworcowa 1 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/6
Lidzbark, ul. Dworcowa 7 2 lokali EL1D/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.