Księgi wieczyste, Lidzbark, ul. Garbuzy

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Lidzbark, ul. Garbuzy 3 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/8
Lidzbark, ul. Garbuzy 4 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/8
Lidzbark, ul. Garbuzy 5 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/1
Lidzbark, ul. Garbuzy 7 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/4
Lidzbark, ul. Garbuzy 8 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/8
Lidzbark, ul. Garbuzy 10 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/0
Lidzbark, ul. Garbuzy 22 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.