Księgi wieczyste, Lidzbark, ul. Kopernika

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Lidzbark, ul. Kopernika 1 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/7
Lidzbark, ul. Kopernika 2 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/4
Lidzbark, ul. Kopernika 2A brak lokali EL1D/xxxxxxxx/2
Lidzbark, ul. Kopernika 6 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/9
Lidzbark, ul. Kopernika 8 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.