Księgi wieczyste, Lidzbark, ul. Piaski

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Lidzbark, ul. Piaski 2 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/8
Lidzbark, ul. Piaski 7 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/7
Lidzbark, ul. Piaski 8 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/6
Lidzbark, ul. Piaski 9 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/8
Lidzbark, ul. Piaski 10 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/5
Lidzbark, ul. Piaski 11 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/1
Lidzbark, ul. Piaski 12 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/5
Lidzbark, ul. Piaski 16 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/2
Lidzbark, ul. Piaski 17 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/8
Lidzbark, ul. Piaski 20 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/3
Lidzbark, ul. Piaski 21 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/8
Lidzbark, ul. Piaski 23 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/6
Lidzbark, ul. Piaski 28 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/7
Lidzbark, ul. Piaski 30 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/5
Lidzbark, ul. Piaski 38 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/3
Lidzbark, ul. Piaski 42 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.