Księgi wieczyste, Lidzbark, ul. Tartaczna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Lidzbark, ul. Tartaczna 2 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/7
Lidzbark, ul. Tartaczna 4 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/3
Lidzbark, ul. Tartaczna 10 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/8
Lidzbark, ul. Tartaczna 10A brak lokali EL1D/xxxxxxxx/4
Lidzbark, ul. Tartaczna 14 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/7
Lidzbark, ul. Tartaczna 16 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/8
Lidzbark, ul. Tartaczna 18 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/1
Lidzbark, ul. Tartaczna 19 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.