Księgi wieczyste, Lidzbark, ul. Wiśniowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Lidzbark, ul. Wiśniowa 1 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/9
Lidzbark, ul. Wiśniowa 5 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/9
Lidzbark, ul. Wiśniowa 7 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/0
Lidzbark, ul. Wiśniowa 9 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.