Lista lokali, Gołdap, ul. Armii Krajowej 38

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Rodzaj nieruchomości Numer księgi wieczystej
Gołdap, ul. Armii Krajowej 38 budynek OL1C/xxxxxxxx/2
Gołdap, ul. Armii Krajowej 38, lok. 1 lokal OL1C/xxxxxxxx/5
Gołdap, ul. Armii Krajowej 38, lok. 2 lokal OL1C/xxxxxxxx/7
Gołdap, ul. Armii Krajowej 38, lok. 3 lokal OL1C/xxxxxxxx/7
Gołdap, ul. Armii Krajowej 38, lok. 4 lokal OL1C/xxxxxxxx/7
Gołdap, ul. Armii Krajowej 38, lok. 5 lokal OL1C/xxxxxxxx/9
Gołdap, ul. Armii Krajowej 38, lok. 6 lokal OL1C/xxxxxxxx/5
Gołdap, ul. Armii Krajowej 38, lok. 7 lokal OL1C/xxxxxxxx/1
Gołdap, ul. Armii Krajowej 38, lok. 8 lokal OL1C/xxxxxxxx/5
Gołdap, ul. Armii Krajowej 38, lok. 9 lokal OL1C/xxxxxxxx/4
Gołdap, ul. Armii Krajowej 38, lok. 10 lokal OL1C/xxxxxxxx/9
Gołdap, ul. Armii Krajowej 38, lok. 11 lokal OL1C/xxxxxxxx/9
Gołdap, ul. Armii Krajowej 38, lok. 12 lokal OL1C/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.