Księgi wieczyste, Kętrzyn, ul. Cmentarna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kętrzyn, ul. Cmentarna 1 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/5
Kętrzyn, ul. Cmentarna 2 3 lokali OL1K/xxxxxxxx/4
Kętrzyn, ul. Cmentarna 4 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/5
Kętrzyn, ul. Cmentarna 6 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.