Księgi wieczyste, Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 3 33 lokali OL1K/xxxxxxxx/1
Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 3A 29 lokali OL1K/xxxxxxxx/8
Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 4 20 lokali OL1K/xxxxxxxx/2
Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 5 11 lokali OL1K/xxxxxxxx/5
Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 6 15 lokali OL1K/xxxxxxxx/9
Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 6A brak lokali OL1K/xxxxxxxx/6
Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 7 20 lokali OL1K/xxxxxxxx/0
Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/2
Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12A brak lokali OL1K/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.