Księgi wieczyste, Kętrzyn, ul. Kochanowskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kętrzyn, ul. Kochanowskiego 8 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/6
Kętrzyn, ul. Kochanowskiego 10 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/3
Kętrzyn, ul. Kochanowskiego 15 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/4
Kętrzyn, ul. Kochanowskiego 17 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/3
Kętrzyn, ul. Kochanowskiego 19 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/1
Kętrzyn, ul. Kochanowskiego 21 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/6
Kętrzyn, ul. Kochanowskiego 21A brak lokali OL1K/xxxxxxxx/6
Kętrzyn, ul. Kochanowskiego 25 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/8
Kętrzyn, ul. Kochanowskiego 35 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.