Księgi wieczyste, Kętrzyn, ul. Kościuszki

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kętrzyn, ul. Kościuszki 2 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/4
Kętrzyn, ul. Kościuszki 3 77 lokali OL1K/xxxxxxxx/2
Kętrzyn, ul. Kościuszki 4 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/2
Kętrzyn, ul. Kościuszki 5 4 lokali OL1K/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.