Księgi wieczyste, Kętrzyn, ul. Plater

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kętrzyn, ul. Plater 2 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/2
Kętrzyn, ul. Plater 4 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/8
Kętrzyn, ul. Plater 5 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/8
Kętrzyn, ul. Plater 8 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/5
Kętrzyn, ul. Plater 10 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/2
Kętrzyn, ul. Plater 12 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/2
Kętrzyn, ul. Plater 14 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/9
Kętrzyn, ul. Plater 16 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/9
Kętrzyn, ul. Plater 18 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/3
Kętrzyn, ul. Plater 20 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/3
Kętrzyn, ul. Plater 22 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/7
Kętrzyn, ul. Plater 24 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/4
Kętrzyn, ul. Plater 26 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/1
Kętrzyn, ul. Plater 30 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.