Księgi wieczyste, Kętrzyn, ul. Rybna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kętrzyn, ul. Rybna 1 22 lokali OL1K/xxxxxxxx/6
Kętrzyn, ul. Rybna 4 2 lokali OL1K/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.