Księgi wieczyste, Kętrzyn, ul. Rycerska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kętrzyn, ul. Rycerska 1 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/8
Kętrzyn, ul. Rycerska 1/7 9 lokali OL1K/xxxxxxxx/9
Kętrzyn, ul. Rycerska 2 2 lokali OL1K/xxxxxxxx/2
Kętrzyn, ul. Rycerska 3 18 lokali OL1K/xxxxxxxx/6
Kętrzyn, ul. Rycerska 4 7 lokali OL1K/xxxxxxxx/5
Kętrzyn, ul. Rycerska 5 5 lokali OL1K/xxxxxxxx/7
Kętrzyn, ul. Rycerska 9 8 lokali OL1K/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.