Księgi wieczyste, Kętrzyn, pl. Słowiański

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kętrzyn, pl. Słowiański 1 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/7
Kętrzyn, pl. Słowiański 1A brak lokali OL1K/xxxxxxxx/2
Kętrzyn, pl. Słowiański 2 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/5
Kętrzyn, pl. Słowiański 4 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/8
Kętrzyn, pl. Słowiański 5 2 lokali OL1K/xxxxxxxx/0
Kętrzyn, pl. Słowiański 6 6 lokali OL1K/xxxxxxxx/1
Kętrzyn, pl. Słowiański 7 4 lokali OL1K/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.