Księgi wieczyste, Kętrzyn, ul. Wileńska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kętrzyn, ul. Wileńska 1 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/2
Kętrzyn, ul. Wileńska 2 2 lokali OL1K/xxxxxxxx/1
Kętrzyn, ul. Wileńska 3 34 lokali OL1K/xxxxxxxx/0
Kętrzyn, ul. Wileńska 4 3 lokali OL1K/xxxxxxxx/0
Kętrzyn, ul. Wileńska 8 7 lokali OL1K/xxxxxxxx/4
Kętrzyn, ul. Wileńska 10 1 lokali OL1K/xxxxxxxx/4
Kętrzyn, ul. Wileńska 12 9 lokali OL1K/xxxxxxxx/3
Kętrzyn, ul. Wileńska 14 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.