Księgi wieczyste, Reszel, ul. Płowce

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Reszel, ul. Płowce 1 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/3
Reszel, ul. Płowce 3 2 lokali OL1K/xxxxxxxx/1
Reszel, ul. Płowce 4 5 lokali OL1K/xxxxxxxx/7
Reszel, ul. Płowce 5 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/6
Reszel, ul. Płowce 7 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/8
Reszel, ul. Płowce 14A brak lokali OL1K/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.