Księgi wieczyste, Nidzica, ul. Jasna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Nidzica, ul. Jasna 2 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/4
Nidzica, ul. Jasna 4 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.