Księgi wieczyste, Nidzica, ul. Kętrzyńskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Nidzica, ul. Kętrzyńskiego 1 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/8
Nidzica, ul. Kętrzyńskiego 2 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/6
Nidzica, ul. Kętrzyńskiego 3 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/5
Nidzica, ul. Kętrzyńskiego 5 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.