Księgi wieczyste, Nidzica, ul. Kilińskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Nidzica, ul. Kilińskiego 1 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/9
Nidzica, ul. Kilińskiego 2 1 lokali OL1N/xxxxxxxx/2
Nidzica, ul. Kilińskiego 3 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/2
Nidzica, ul. Kilińskiego 4 1 lokali OL1N/xxxxxxxx/9
Nidzica, ul. Kilińskiego 5 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/2
Nidzica, ul. Kilińskiego 6 2 lokali OL1N/xxxxxxxx/6
Nidzica, ul. Kilińskiego 6A brak lokali OL1N/xxxxxxxx/5
Nidzica, ul. Kilińskiego 7 3 lokali OL1N/xxxxxxxx/0
Nidzica, ul. Kilińskiego 8 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/2
Nidzica, ul. Kilińskiego 9 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/3
Nidzica, ul. Kilińskiego 10 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/0
Nidzica, ul. Kilińskiego 11 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/8
Nidzica, ul. Kilińskiego 12 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/6
Nidzica, ul. Kilińskiego 13 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.