Księgi wieczyste, Nidzica, ul. Klonowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Nidzica, ul. Klonowa 1 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/0
Nidzica, ul. Klonowa 2 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/7
Nidzica, ul. Klonowa 3 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/7
Nidzica, ul. Klonowa 4 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/7
Nidzica, ul. Klonowa 5 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/4
Nidzica, ul. Klonowa 6 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/4
Nidzica, ul. Klonowa 7 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/1
Nidzica, ul. Klonowa 8 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/1
Nidzica, ul. Klonowa 9 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/8
Nidzica, ul. Klonowa 10 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/8
Nidzica, ul. Klonowa 11 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/8
Nidzica, ul. Klonowa 12 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/5
Nidzica, ul. Klonowa 13 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/2
Nidzica, ul. Klonowa 14 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/2
Nidzica, ul. Klonowa 15 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/5
Nidzica, ul. Klonowa 16 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/9
Nidzica, ul. Klonowa 18 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/6
Nidzica, ul. Klonowa 20 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/3
Nidzica, ul. Klonowa 22 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.