Księgi wieczyste, Nidzica, ul. Kochanowskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Nidzica, ul. Kochanowskiego 1 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/8
Nidzica, ul. Kochanowskiego 2 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/0
Nidzica, ul. Kochanowskiego 3 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/7
Nidzica, ul. Kochanowskiego 9 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.