Księgi wieczyste, Nidzica, ul. Mokra

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Nidzica, ul. Mokra 2 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/9
Nidzica, ul. Mokra 4 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/6
Nidzica, ul. Mokra 6 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/2
Nidzica, ul. Mokra 8 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/9
Nidzica, ul. Mokra 98 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.