Księgi wieczyste, Nidzica, ul. Platynowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Nidzica, ul. Platynowa 1 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/9
Nidzica, ul. Platynowa 2 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/6
Nidzica, ul. Platynowa 3 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/9
Nidzica, ul. Platynowa 4 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/9
Nidzica, ul. Platynowa 5 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/3
Nidzica, ul. Platynowa 6 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/0
Nidzica, ul. Platynowa 7 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/0
Nidzica, ul. Platynowa 8 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/7
Nidzica, ul. Platynowa 9 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/4
Nidzica, ul. Platynowa 10 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/6
Nidzica, ul. Platynowa 11 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/4
Nidzica, ul. Platynowa 12 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.